Betalen met giftcard

📺 Bekijk de video van de tutorial

Stap voor stap lijst

Wanneer een bestelling is aangeslagen op de kassa, kan er afgerekend worden met booq Giftcard.

  1. Druk op "de drie puntjes" en selecteer 'booq Giftcard'.
  2. De giftcard kan nu gescand worden.
  3. Druk op "oké" en de transactie wordt definitief.
  4. Het nieuwe saldo komt nu op het scherm te staan.

Via Zoek order’ vind je de order terug die is betaald met de giftcard.

Hoe hebben we het gedaan?

Opwaarderen

Contact